+

دافنی کینگ (Dafne King) و مانوئل میراندا (Manuel Miranda) در حال مذاکره برای بازی در سریال (His Dark Materials) هستند