+

جوئل کینامن (Joel Kinnaman) و میری انوس (Mireille Enos) به تیم بازیگری سریال Hanna پیوستند